ElektroMat

System gaszenia mgłą wodną

   Systemy gaszenia mgłą wodną XFLOW to bardzo skuteczna forma ochrony przeciwpożarowej obiektów o dużej kubaturze zamkniętej oraz obiektów otwartych. Rozpylona woda w postaci mgły tłumi pożar poprzez odbieranie ciepła i ogranicza dostęp tlenu. Wytworzone krople o odpowiedniej wielkości tłumią pożar w zarodku. Wysokiej jakości krople stabilizują mgłę dzięki czemu pożar jest gaszony przy użyciu minimalnej ilości wody minimalizując zniszczenia pomieszczeń, maszyn i urządzeń.

   Drobne aerozole wodne, z ich wielkim, całkowitym polem powierzchni, wykazują tendencję do usuwania (oczyszczania) z atmosfery w sąsiedztwie ognia, drobin dymu. Zmniejszają w ten sposób m.in. szkodliwe działanie dymu.

   Systemu mgły wodnej może mieć również zastosowanie w obiektach zabytkowych gdzie w przypadku pożaru w dużym stopniu ulegają one szkodliwemu działaniu dymu. Dlatego ta wtórna właściwość “mgły wodnej” skuteczna w usuwaniu drobin dymu jest bardzo cenna, gdyż ogranicza nakład środków i zmniejsza koszty związane z pracami konserwatorskimi przy odrestaurowaniu zabytków po pożarze.

   Zastosowanie systemu pozwala na wytwarzanie mgły o ciśnieniu wody 6,6 ÷ 10 bar w dyszach o średnicy 15 mm. Powierzchnia pokrycia przez dyszę wynosi 9 ÷ 12 m2.

 

2019  Elektromat  © Wielun24.pl