ElektroMat

Systemy detekcji gazu

   Systemy detekcji gazu powinny być stosowane tam gdzie istnieje możliwość ulatniania się gazów toksycznych i wybuchowych. Detektory gazów toksycznych i wybuchowych przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia.

   Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.. Automatyczne wyłączenie odpowiednich zaworó, obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować.

Zakres stosowania detekcji gazów:

  • kotłownie gazowe – LPG, metan, propan-butan
  • maszynownie chłodnicze – amoniak
  • akumulatorownie – wodór
  • malarnie – ksylen, toluen
  • garaże podziemne – LPG, CO
  • oczyszczalnie ścieków – metan, siarkowodór
  • stacje kontroli pojazdów – LPG, CO

2019  Elektromat  © Wielun24.pl