ElektroMat

Systemy Oddymiania

    Oddymianie jest systemem zabezpieczenia pożarowego budynku, który ma za zadanie odprowadzenie z dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych i szybów wind nagromadzonych w trakcie pożaru dymów i gazów na zewnątrz obiektu. Systemy te mogą pełnić również funkcję wentylacyjną w czasie normalnej eksploatacji obiektu.

    Okna i klapy oddymiające uruchamiane są za pomocą napędów łańcuchowych lub zębatkowych zamontowanych na oknach, drzwiach i klapach.

    Centrale oddymiania sterujące napędami mogą być uruchamiane z włączonych do nich bezpośrednio czujników i przycisków zlokalizowanych w chronionych obszarach lub z centrali pożarowej, jeżeli jest zainstalowana na obiekcie.

W skład systemu oddymiania wchodzą następujące elementy:

  • Klapa, okno oddymiające wraz z siłownikami

  • Elementy automatyki do okien i drzwi

  • Wentylatory oddymiające i napowietrzające

  • Centrala oddymiania wraz z przyciskami, czujkami dymu

  • Centrala pogodowa z czujnikiem deszczu i wiatru

 

 

2019  Elektromat  © Wielun24.pl